تفریح و سرگرمی فلسطینی‌ها در سواحل غزه

تفریح و سرگرمی فلسطینی‌ها در سواحل غزه

فلسطینیان برای تفریح و سرگرمی روانه سواحل غزه شدند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تفریح و سرگرمی فلسطینی‌ها در سواحل غزه  Fotoğraf: Ali Jadallah

فلسطینیان برای تفریح و سرگرمی روانه سواحل غزه شدند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تفریح و سرگرمی فلسطینی‌ها در سواحل غزه  Fotoğraf: Ali Jadallah

فلسطینیان برای تفریح و سرگرمی روانه سواحل غزه شدند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تفریح و سرگرمی فلسطینی‌ها در سواحل غزه  Fotoğraf: Ali Jadallah

فلسطینیان برای تفریح و سرگرمی روانه سواحل غزه شدند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تفریح و سرگرمی فلسطینی‌ها در سواحل غزه  Fotoğraf: Ali Jadallah

فلسطینیان برای تفریح و سرگرمی روانه سواحل غزه شدند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تفریح و سرگرمی فلسطینی‌ها در سواحل غزه  Fotoğraf: Ali Jadallah

فلسطینیان برای تفریح و سرگرمی روانه سواحل غزه شدند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تفریح و سرگرمی فلسطینی‌ها در سواحل غزه  Fotoğraf: Ali Jadallah

فلسطینیان برای تفریح و سرگرمی روانه سواحل غزه شدند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها