تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم لیبی در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌ جمهور فرانسه Fotoğraf: Hazem Turkia

گروهی از مردم لیبی در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای موهن با مضامین توهین‌ آمیز به حضرت محمد (ص) و اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در میدان شهدای طرابلس لیبی تظاهرات برپا کردند. ( Hazem Turkia - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها