تظاهرات مردم غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل

تظاهرات مردم غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل

دهها فلسطینی در مقابل کمیته صلیب سرخ واقع در شهر غزه در حمایت از اسرای خود در زندانهای اسرائیل تظاهرات کردند. این تظاهرات به دعوت جمعیت «واعد للاسرا و المحررین» برگزار شده و شرکت کنندگان خواستار آزادی اسرا شدند. بر اساس آمارهای رسمی حدود 5000 نفر فلسطینی از جمله زنان، کودکان و سالمندان در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

دهها فلسطینی در مقابل کمیته صلیب سرخ واقع در شهر غزه در حمایت از اسرای خود در زندانهای اسرائیل تظاهرات کردند. این تظاهرات به دعوت جمعیت «واعد للاسرا و المحررین» برگزار شده و شرکت کنندگان خواستار آزادی اسرا شدند. بر اساس آمارهای رسمی حدود 5000 نفر فلسطینی از جمله زنان، کودکان و سالمندان در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

دهها فلسطینی در مقابل کمیته صلیب سرخ واقع در شهر غزه در حمایت از اسرای خود در زندانهای اسرائیل تظاهرات کردند. این تظاهرات به دعوت جمعیت «واعد للاسرا و المحررین» برگزار شده و شرکت کنندگان خواستار آزادی اسرا شدند. بر اساس آمارهای رسمی حدود 5000 نفر فلسطینی از جمله زنان، کودکان و سالمندان در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

دهها فلسطینی در مقابل کمیته صلیب سرخ واقع در شهر غزه در حمایت از اسرای خود در زندانهای اسرائیل تظاهرات کردند. این تظاهرات به دعوت جمعیت «واعد للاسرا و المحررین» برگزار شده و شرکت کنندگان خواستار آزادی اسرا شدند. بر اساس آمارهای رسمی حدود 5000 نفر فلسطینی از جمله زنان، کودکان و سالمندان در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

دهها فلسطینی در مقابل کمیته صلیب سرخ واقع در شهر غزه در حمایت از اسرای خود در زندانهای اسرائیل تظاهرات کردند. این تظاهرات به دعوت جمعیت «واعد للاسرا و المحررین» برگزار شده و شرکت کنندگان خواستار آزادی اسرا شدند. بر اساس آمارهای رسمی حدود 5000 نفر فلسطینی از جمله زنان، کودکان و سالمندان در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

دهها فلسطینی در مقابل کمیته صلیب سرخ واقع در شهر غزه در حمایت از اسرای خود در زندانهای اسرائیل تظاهرات کردند. این تظاهرات به دعوت جمعیت «واعد للاسرا و المحررین» برگزار شده و شرکت کنندگان خواستار آزادی اسرا شدند. بر اساس آمارهای رسمی حدود 5000 نفر فلسطینی از جمله زنان، کودکان و سالمندان در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها