تظاهرات مردمی در حمایت از عملیات «چشمه صلح» در ادلب

تظاهرات مردمی در حمایت از عملیات «چشمه صلح» در ادلب

مردم ادلب در شمال سوریه در مناطق مختلف این استان برای حمایت از عملیات «چشمه صلح» ترکیه در شرق رود فرات تظاهرات برگزار کردند. ( Ekrem Masri - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردمی در حمایت از عملیات «چشمه صلح» در ادلب Fotoğraf: Ekrem Masri

مردم ادلب در شمال سوریه در مناطق مختلف این استان برای حمایت از عملیات «چشمه صلح» ترکیه در شرق رود فرات تظاهرات برگزار کردند. ( Ekrem Masri - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردمی در حمایت از عملیات «چشمه صلح» در ادلب Fotoğraf: Ekrem Masri

مردم ادلب در شمال سوریه در مناطق مختلف این استان برای حمایت از عملیات «چشمه صلح» ترکیه در شرق رود فرات تظاهرات برگزار کردند. ( Ekrem Masri - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردمی در حمایت از عملیات «چشمه صلح» در ادلب Fotoğraf: Ekrem Masri

مردم ادلب در شمال سوریه در مناطق مختلف این استان برای حمایت از عملیات «چشمه صلح» ترکیه در شرق رود فرات تظاهرات برگزار کردند. ( Ekrem Masri - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردمی در حمایت از عملیات «چشمه صلح» در ادلب Fotoğraf: Ekrem Masri

مردم ادلب در شمال سوریه در مناطق مختلف این استان برای حمایت از عملیات «چشمه صلح» ترکیه در شرق رود فرات تظاهرات برگزار کردند. ( Ekrem Masri - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردمی در حمایت از عملیات «چشمه صلح» در ادلب Fotoğraf: Ekrem Masri

مردم ادلب در شمال سوریه در مناطق مختلف این استان برای حمایت از عملیات «چشمه صلح» ترکیه در شرق رود فرات تظاهرات برگزار کردند. ( Ekrem Masri - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردمی در حمایت از عملیات «چشمه صلح» در ادلب Fotoğraf: Ekrem Masri

مردم ادلب در شمال سوریه در مناطق مختلف این استان برای حمایت از عملیات «چشمه صلح» ترکیه در شرق رود فرات تظاهرات برگزار کردند. ( Ekrem Masri - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردمی در حمایت از عملیات «چشمه صلح» در ادلب Fotoğraf: Ekrem Masri

مردم ادلب در شمال سوریه در مناطق مختلف این استان برای حمایت از عملیات «چشمه صلح» ترکیه در شرق رود فرات تظاهرات برگزار کردند. ( Ekrem Masri - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردمی در حمایت از عملیات «چشمه صلح» در ادلب Fotoğraf: Ekrem Masri

مردم ادلب در شمال سوریه در مناطق مختلف این استان برای حمایت از عملیات «چشمه صلح» ترکیه در شرق رود فرات تظاهرات برگزار کردند. ( Ekrem Masri - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها