تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل

تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل

ده ها نفر از زنان فلسطینی امروز به درخواست کمیته زنان جنبش جهاد اسلامی در حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه تظاهرات کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

ده ها نفر از زنان فلسطینی امروز به درخواست کمیته زنان جنبش جهاد اسلامی در حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه تظاهرات کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

ده ها نفر از زنان فلسطینی امروز به درخواست کمیته زنان جنبش جهاد اسلامی در حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه تظاهرات کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

ده ها نفر از زنان فلسطینی امروز به درخواست کمیته زنان جنبش جهاد اسلامی در حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه تظاهرات کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

ده ها نفر از زنان فلسطینی امروز به درخواست کمیته زنان جنبش جهاد اسلامی در حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه تظاهرات کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

ده ها نفر از زنان فلسطینی امروز به درخواست کمیته زنان جنبش جهاد اسلامی در حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه تظاهرات کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

ده ها نفر از زنان فلسطینی امروز به درخواست کمیته زنان جنبش جهاد اسلامی در حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه تظاهرات کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

ده ها نفر از زنان فلسطینی امروز به درخواست کمیته زنان جنبش جهاد اسلامی در حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه تظاهرات کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

ده ها نفر از زنان فلسطینی امروز به درخواست کمیته زنان جنبش جهاد اسلامی در حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه تظاهرات کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات زنان غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

ده ها نفر از زنان فلسطینی امروز به درخواست کمیته زنان جنبش جهاد اسلامی در حمایت از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه تظاهرات کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها