تظاهرات در سودان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل

تظاهرات در سودان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل

ده‌ها نفر از مردم سودان علیه عادی‌سازی روابط میان این کشور و اسرائیل در خارطوم تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در سودان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

ده‌ها نفر از مردم سودان علیه عادی‌سازی روابط میان این کشور و اسرائیل در خارطوم تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در سودان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

ده‌ها نفر از مردم سودان علیه عادی‌سازی روابط میان این کشور و اسرائیل در خارطوم تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در سودان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

ده‌ها نفر از مردم سودان علیه عادی‌سازی روابط میان این کشور و اسرائیل در خارطوم تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در سودان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

ده‌ها نفر از مردم سودان علیه عادی‌سازی روابط میان این کشور و اسرائیل در خارطوم تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در سودان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

ده‌ها نفر از مردم سودان علیه عادی‌سازی روابط میان این کشور و اسرائیل در خارطوم تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در سودان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

ده‌ها نفر از مردم سودان علیه عادی‌سازی روابط میان این کشور و اسرائیل در خارطوم تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در سودان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

ده‌ها نفر از مردم سودان علیه عادی‌سازی روابط میان این کشور و اسرائیل در خارطوم تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در سودان علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

ده‌ها نفر از مردم سودان علیه عادی‌سازی روابط میان این کشور و اسرائیل در خارطوم تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها