ترکیه یک دبیرستان و پیش‌دبستانی دخترانه در افغانستان افتتاح کرد

ترکیه یک دبیرستان و پیش‌دبستانی دخترانه در افغانستان افتتاح کرد

بنیاد معارف ترکیه طی مراسمی که با حضور اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در افغانستان، رجایی کیلیچ مدیر امور آژانس همکاری و هماهنگی «تیکا» در کابل، شاکر ویووت مدیر این بنیاد، حیات الله حیات والی قندهار و جمعی از بزرگان عشیرت برگزار شد، یک دبیرستان و پیش دبستانی دخترانه در این ولایت افتتاح کرد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه یک دبیرستان و پیش‌دبستانی دخترانه در افغانستان افتتاح کرد Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

بنیاد معارف ترکیه طی مراسمی که با حضور اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در افغانستان، رجایی کیلیچ مدیر امور آژانس همکاری و هماهنگی «تیکا» در کابل، شاکر ویووت مدیر این بنیاد، حیات الله حیات والی قندهار و جمعی از بزرگان عشیرت برگزار شد، یک دبیرستان و پیش دبستانی دخترانه در این ولایت افتتاح کرد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه یک دبیرستان و پیش‌دبستانی دخترانه در افغانستان افتتاح کرد Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

بنیاد معارف ترکیه طی مراسمی که با حضور اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در افغانستان، رجایی کیلیچ مدیر امور آژانس همکاری و هماهنگی «تیکا» در کابل، شاکر ویووت مدیر این بنیاد، حیات الله حیات والی قندهار و جمعی از بزرگان عشیرت برگزار شد، یک دبیرستان و پیش دبستانی دخترانه در این ولایت افتتاح کرد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه یک دبیرستان و پیش‌دبستانی دخترانه در افغانستان افتتاح کرد Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

بنیاد معارف ترکیه طی مراسمی که با حضور اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در افغانستان، رجایی کیلیچ مدیر امور آژانس همکاری و هماهنگی «تیکا» در کابل، شاکر ویووت مدیر این بنیاد، حیات الله حیات والی قندهار و جمعی از بزرگان عشیرت برگزار شد، یک دبیرستان و پیش دبستانی دخترانه در این ولایت افتتاح کرد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه یک دبیرستان و پیش‌دبستانی دخترانه در افغانستان افتتاح کرد Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

بنیاد معارف ترکیه طی مراسمی که با حضور اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در افغانستان، رجایی کیلیچ مدیر امور آژانس همکاری و هماهنگی «تیکا» در کابل، شاکر ویووت مدیر این بنیاد، حیات الله حیات والی قندهار و جمعی از بزرگان عشیرت برگزار شد، یک دبیرستان و پیش دبستانی دخترانه در این ولایت افتتاح کرد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه یک دبیرستان و پیش‌دبستانی دخترانه در افغانستان افتتاح کرد Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

بنیاد معارف ترکیه طی مراسمی که با حضور اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در افغانستان، رجایی کیلیچ مدیر امور آژانس همکاری و هماهنگی «تیکا» در کابل، شاکر ویووت مدیر این بنیاد، حیات الله حیات والی قندهار و جمعی از بزرگان عشیرت برگزار شد، یک دبیرستان و پیش دبستانی دخترانه در این ولایت افتتاح کرد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه یک دبیرستان و پیش‌دبستانی دخترانه در افغانستان افتتاح کرد Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

بنیاد معارف ترکیه طی مراسمی که با حضور اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در افغانستان، رجایی کیلیچ مدیر امور آژانس همکاری و هماهنگی «تیکا» در کابل، شاکر ویووت مدیر این بنیاد، حیات الله حیات والی قندهار و جمعی از بزرگان عشیرت برگزار شد، یک دبیرستان و پیش دبستانی دخترانه در این ولایت افتتاح کرد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها