ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد

ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد

بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در اختیار مقامات این کشور قرار گرفت.

ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد Fotoğraf: Mustafa Hassona

بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در اختیار مقامات این کشور قرار گرفت.

ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد Fotoğraf: Ali Jadallah

بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در اختیار مقامات این کشور قرار گرفت.

ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد Fotoğraf: Ali Jadallah

بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در اختیار مقامات این کشور قرار گرفت.

ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد Fotoğraf: Ali Jadallah

بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در اختیار مقامات این کشور قرار گرفت.

ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد Fotoğraf: Ali Jadallah

بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در اختیار مقامات این کشور قرار گرفت.

ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد Fotoğraf: Ali Jadallah

بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در اختیار مقامات این کشور قرار گرفت.

ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد Fotoğraf: Ali Jadallah

بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در اختیار مقامات این کشور قرار گرفت.

ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد Fotoğraf: Ali Jadallah

بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در اختیار مقامات این کشور قرار گرفت.

ترکیه یک بیمارستان مجهز را در اختیار فلسطین قرار داد Fotoğraf: Ali Jadallah

بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در اختیار مقامات این کشور قرار گرفت.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها