ترکیه میان نیازمند در چاد گوشت قربانی توزیع کرد

ترکیه میان نیازمند در چاد گوشت قربانی توزیع کرد

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف چاد گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sinan Balcıkoca - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در چاد گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Sinan Balcıkoca

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف چاد گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sinan Balcıkoca - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در چاد گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Sinan Balcıkoca

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف چاد گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sinan Balcıkoca - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در چاد گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Sinan Balcıkoca

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف چاد گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sinan Balcıkoca - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در چاد گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Sinan Balcıkoca

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف چاد گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sinan Balcıkoca - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها