ترکیه میان نیازمندان لبنانی 15 تن مواد غذایی توزیع کرد

ترکیه میان نیازمندان لبنانی 15 تن مواد غذایی توزیع کرد

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا»، بسته‌های کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی میان خانواده‌های نیازمند لبنانی ساکن مناطق فقیرنشین در شهر طرابلس، در شمال این کشور توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمندان لبنانی 15 تن مواد غذایی توزیع کرد Fotoğraf: TİKA

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا»، بسته‌های کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی میان خانواده‌های نیازمند لبنانی ساکن مناطق فقیرنشین در شهر طرابلس، در شمال این کشور توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمندان لبنانی 15 تن مواد غذایی توزیع کرد Fotoğraf: TİKA

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا»، بسته‌های کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی میان خانواده‌های نیازمند لبنانی ساکن مناطق فقیرنشین در شهر طرابلس، در شمال این کشور توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمندان لبنانی 15 تن مواد غذایی توزیع کرد Fotoğraf: TİKA

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا»، بسته‌های کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی میان خانواده‌های نیازمند لبنانی ساکن مناطق فقیرنشین در شهر طرابلس، در شمال این کشور توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمندان لبنانی 15 تن مواد غذایی توزیع کرد Fotoğraf: TİKA

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا»، بسته‌های کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی میان خانواده‌های نیازمند لبنانی ساکن مناطق فقیرنشین در شهر طرابلس، در شمال این کشور توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها