ترکیه بین 4500 خانواده نیازمند فلسطینی گوشت قربانی توزیع کرد

ترکیه بین 4500 خانواده نیازمند فلسطینی گوشت قربانی توزیع کرد

بنیاد دیانت ترکیه میان 4500 خانواده نیازمند در شهر غزه گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 4500 خانواده نیازمند فلسطینی گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Ali Jadallah

بنیاد دیانت ترکیه میان 4500 خانواده نیازمند در شهر غزه گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 4500 خانواده نیازمند فلسطینی گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Ali Jadallah

بنیاد دیانت ترکیه میان 4500 خانواده نیازمند در شهر غزه گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 4500 خانواده نیازمند فلسطینی گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Ali Jadallah

بنیاد دیانت ترکیه میان 4500 خانواده نیازمند در شهر غزه گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 4500 خانواده نیازمند فلسطینی گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Ali Jadallah

بنیاد دیانت ترکیه میان 4500 خانواده نیازمند در شهر غزه گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 4500 خانواده نیازمند فلسطینی گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Ali Jadallah

بنیاد دیانت ترکیه میان 4500 خانواده نیازمند در شهر غزه گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 4500 خانواده نیازمند فلسطینی گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Ali Jadallah

بنیاد دیانت ترکیه میان 4500 خانواده نیازمند در شهر غزه گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین 4500 خانواده نیازمند فلسطینی گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Ali Jadallah

بنیاد دیانت ترکیه میان 4500 خانواده نیازمند در شهر غزه گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها