ترکیه از نگاه خارجی‌ها؛ در صلح و آرامش است

ترکیه از نگاه خارجی‌ها؛ در صلح و آرامش است

یکی از شهروندان آلمان که برای بررسی دین اسلام به ترکیه آمده، در گفتگو با «آناتولی» اعلام کرد در اینجا صلح و آرامش برقرار است.

ترکیه از نگاه خارجی‌ها؛ در صلح و آرامش است Fotoğraf:

یکی از شهروندان آلمان که برای بررسی دین اسلام به ترکیه آمده، در گفتگو با «آناتولی» اعلام کرد در اینجا صلح و آرامش برقرار است.

ترکیه از نگاه خارجی‌ها؛ در صلح و آرامش است Fotoğraf:

یکی از شهروندان آلمان که برای بررسی دین اسلام به ترکیه آمده، در گفتگو با «آناتولی» اعلام کرد در اینجا صلح و آرامش برقرار است.

ترکیه از نگاه خارجی‌ها؛ در صلح و آرامش است Fotoğraf:

یکی از شهروندان آلمان که برای بررسی دین اسلام به ترکیه آمده، در گفتگو با «آناتولی» اعلام کرد در اینجا صلح و آرامش برقرار است.

ترکیه از نگاه خارجی‌ها؛ در صلح و آرامش است Fotoğraf:

یکی از شهروندان آلمان که برای بررسی دین اسلام به ترکیه آمده، در گفتگو با «آناتولی» اعلام کرد در اینجا صلح و آرامش برقرار است.

ترکیه از نگاه خارجی‌ها؛ در صلح و آرامش است Fotoğraf:

یکی از شهروندان آلمان که برای بررسی دین اسلام به ترکیه آمده، در گفتگو با «آناتولی» اعلام کرد در اینجا صلح و آرامش برقرار است.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها