تراکیا؛ عروس زرین ترکیه

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه Fotoğraf: Özgün Tiran

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه Fotoğraf: Özgün Tiran

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه Fotoğraf: Özgün Tiran

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه Fotoğraf: Özgün Tiran

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه Fotoğraf: Özgün Tiran

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه Fotoğraf: Özgün Tiran

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه Fotoğraf: Özgün Tiran

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه Fotoğraf: Özgün Tiran

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه Fotoğraf: Özgün Tiran

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

تراکیا؛ عروس زرین ترکیه Fotoğraf: Özgün Tiran

تراکیا از مهمترین مناطق پرورش گل آفتابگردان در ترکیه، این روزها با قد کشیدن آفتابگردان‌ها در کشتزارهایی چون «عروسی زرین» هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Özgün Tiran - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها