تداوم اعتراضات خیابانی در عراق

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

تداوم اعتراضات خیابانی در عراق Fotoğraf: Murtadha Sudani

اعتراضات ضددولتی در بغداد و شهرهای جنوبی عراق با آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها ادامه یافت. ( Murtadha Sudani - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها