تالاب قزل‌ایرماق سامسون ترکیه؛ زیستگاه 356 گونه پرنده

تالاب قزل‌ایرماق سامسون ترکیه؛ زیستگاه 356 گونه پرنده

تالاب قزل‌ایرماق واقع در شهرستان بفرای استان سامسون درشمال ترکیه میزبان بسیار خوبی برای پرندگان مهاجر به شمار می رود. منطقه مذکور با مساحت 56 هزار هکتار در این اواخر به دلیل آبگیری مناسب پذیرای 356 گونه پرنده مهاجر است. لک لک ها در ماه مارس در این منطقه سکنی گزیده و بر بلندای درختان لانه گذاری می‌کنند. و سپس در 15 اوت به آفریقا مهاجرت می کنند. تالاب قزل‌ایرماق در استان سامسون ترکیه که در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار و به بهشت پرندگان نیز شهرت دارد به علت میزبانی از حدود 356 گونه پرنده، مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت و عکاسی قرار دارد. برج دیده بانی پرندگان و مراکز بازدید نیز در این منطقه وجود دارد. شهرداری سامسون اقدامات و تلاش فراوانی برای حفاظت از حیات طبیعی این منطقه انجام می‌دهد. دوستداران عکاسی و طبیعت علاقه ویژه ای به این منطقه دارند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تالاب قزل‌ایرماق سامسون ترکیه؛ زیستگاه 356 گونه پرنده
Fotoğraf: İlyas Gün

تالاب قزل‌ایرماق واقع در شهرستان بفرای استان سامسون درشمال ترکیه میزبان بسیار خوبی برای پرندگان مهاجر به شمار می رود. منطقه مذکور با مساحت 56 هزار هکتار در این اواخر به دلیل آبگیری مناسب پذیرای 356 گونه پرنده مهاجر است. لک لک ها در ماه مارس در این منطقه سکنی گزیده و بر بلندای درختان لانه گذاری می‌کنند. و سپس در 15 اوت به آفریقا مهاجرت می کنند. تالاب قزل‌ایرماق در استان سامسون ترکیه که در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار و به بهشت پرندگان نیز شهرت دارد به علت میزبانی از حدود 356 گونه پرنده، مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت و عکاسی قرار دارد. برج دیده بانی پرندگان و مراکز بازدید نیز در این منطقه وجود دارد. شهرداری سامسون اقدامات و تلاش فراوانی برای حفاظت از حیات طبیعی این منطقه انجام می‌دهد. دوستداران عکاسی و طبیعت علاقه ویژه ای به این منطقه دارند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تالاب قزل‌ایرماق سامسون ترکیه؛ زیستگاه 356 گونه پرنده
Fotoğraf: İlyas Gün

تالاب قزل‌ایرماق واقع در شهرستان بفرای استان سامسون درشمال ترکیه میزبان بسیار خوبی برای پرندگان مهاجر به شمار می رود. منطقه مذکور با مساحت 56 هزار هکتار در این اواخر به دلیل آبگیری مناسب پذیرای 356 گونه پرنده مهاجر است. لک لک ها در ماه مارس در این منطقه سکنی گزیده و بر بلندای درختان لانه گذاری می‌کنند. و سپس در 15 اوت به آفریقا مهاجرت می کنند. تالاب قزل‌ایرماق در استان سامسون ترکیه که در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار و به بهشت پرندگان نیز شهرت دارد به علت میزبانی از حدود 356 گونه پرنده، مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت و عکاسی قرار دارد. برج دیده بانی پرندگان و مراکز بازدید نیز در این منطقه وجود دارد. شهرداری سامسون اقدامات و تلاش فراوانی برای حفاظت از حیات طبیعی این منطقه انجام می‌دهد. دوستداران عکاسی و طبیعت علاقه ویژه ای به این منطقه دارند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تالاب قزل‌ایرماق سامسون ترکیه؛ زیستگاه 356 گونه پرنده
Fotoğraf: İlyas Gün

تالاب قزل‌ایرماق واقع در شهرستان بفرای استان سامسون درشمال ترکیه میزبان بسیار خوبی برای پرندگان مهاجر به شمار می رود. منطقه مذکور با مساحت 56 هزار هکتار در این اواخر به دلیل آبگیری مناسب پذیرای 356 گونه پرنده مهاجر است. لک لک ها در ماه مارس در این منطقه سکنی گزیده و بر بلندای درختان لانه گذاری می‌کنند. و سپس در 15 اوت به آفریقا مهاجرت می کنند. تالاب قزل‌ایرماق در استان سامسون ترکیه که در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار و به بهشت پرندگان نیز شهرت دارد به علت میزبانی از حدود 356 گونه پرنده، مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت و عکاسی قرار دارد. برج دیده بانی پرندگان و مراکز بازدید نیز در این منطقه وجود دارد. شهرداری سامسون اقدامات و تلاش فراوانی برای حفاظت از حیات طبیعی این منطقه انجام می‌دهد. دوستداران عکاسی و طبیعت علاقه ویژه ای به این منطقه دارند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تالاب قزل‌ایرماق سامسون ترکیه؛ زیستگاه 356 گونه پرنده
Fotoğraf: İlyas Gün

تالاب قزل‌ایرماق واقع در شهرستان بفرای استان سامسون درشمال ترکیه میزبان بسیار خوبی برای پرندگان مهاجر به شمار می رود. منطقه مذکور با مساحت 56 هزار هکتار در این اواخر به دلیل آبگیری مناسب پذیرای 356 گونه پرنده مهاجر است. لک لک ها در ماه مارس در این منطقه سکنی گزیده و بر بلندای درختان لانه گذاری می‌کنند. و سپس در 15 اوت به آفریقا مهاجرت می کنند. تالاب قزل‌ایرماق در استان سامسون ترکیه که در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار و به بهشت پرندگان نیز شهرت دارد به علت میزبانی از حدود 356 گونه پرنده، مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت و عکاسی قرار دارد. برج دیده بانی پرندگان و مراکز بازدید نیز در این منطقه وجود دارد. شهرداری سامسون اقدامات و تلاش فراوانی برای حفاظت از حیات طبیعی این منطقه انجام می‌دهد. دوستداران عکاسی و طبیعت علاقه ویژه ای به این منطقه دارند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تالاب قزل‌ایرماق سامسون ترکیه؛ زیستگاه 356 گونه پرنده
Fotoğraf: İlyas Gün

تالاب قزل‌ایرماق واقع در شهرستان بفرای استان سامسون درشمال ترکیه میزبان بسیار خوبی برای پرندگان مهاجر به شمار می رود. منطقه مذکور با مساحت 56 هزار هکتار در این اواخر به دلیل آبگیری مناسب پذیرای 356 گونه پرنده مهاجر است. لک لک ها در ماه مارس در این منطقه سکنی گزیده و بر بلندای درختان لانه گذاری می‌کنند. و سپس در 15 اوت به آفریقا مهاجرت می کنند. تالاب قزل‌ایرماق در استان سامسون ترکیه که در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار و به بهشت پرندگان نیز شهرت دارد به علت میزبانی از حدود 356 گونه پرنده، مورد استقبال گسترده دوستداران طبیعت و عکاسی قرار دارد. برج دیده بانی پرندگان و مراکز بازدید نیز در این منطقه وجود دارد. شهرداری سامسون اقدامات و تلاش فراوانی برای حفاظت از حیات طبیعی این منطقه انجام می‌دهد. دوستداران عکاسی و طبیعت علاقه ویژه ای به این منطقه دارند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها