تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه

تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه

ترکیه در منطقه اجرای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تاسیس کرد. ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

ترکیه در منطقه اجرای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تاسیس کرد. ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

ترکیه در منطقه اجرای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تاسیس کرد. ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

ترکیه در منطقه اجرای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تاسیس کرد. ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

ترکیه در منطقه اجرای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تاسیس کرد. ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

ترکیه در منطقه اجرای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تاسیس کرد. ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

ترکیه در منطقه اجرای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تاسیس کرد. ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

تاسیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان توسط ترکیه در شمال سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

ترکیه در منطقه اجرای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تاسیس کرد. ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها