تاسیس باشگاه فوتبال «الحکیم» توسط سوری‌ها در ترکیه

تاسیس باشگاه فوتبال «الحکیم» توسط سوری‌ها در ترکیه

اعضای انجمن همبستگی با پناهجویان سوری در ازمیر ترکیه با تاسیس باشگاه فوتبال «الحکیم»، منتظر اخذ مجوز و حمایت برای شرکت در لیگ هستند. تیم فوتبال الحکیم سه سال پیش از سوی این انجمن تاسیس شده و بازیکنان حرفه‌ای که پیش از این در لیگ‌های سوریه بازی می کردند نیز در این تیم به چشم می‌خورد. ( Talha Yavuz - خبرگزاری آناتولی )

تاسیس باشگاه فوتبال «الحکیم» توسط سوری‌ها در ترکیه
Fotoğraf: Talha Yavuz

اعضای انجمن همبستگی با پناهجویان سوری در ازمیر ترکیه با تاسیس باشگاه فوتبال «الحکیم»، منتظر اخذ مجوز و حمایت برای شرکت در لیگ هستند. تیم فوتبال الحکیم سه سال پیش از سوی این انجمن تاسیس شده و بازیکنان حرفه‌ای که پیش از این در لیگ‌های سوریه بازی می کردند نیز در این تیم به چشم می‌خورد. ( Talha Yavuz - خبرگزاری آناتولی )

تاسیس باشگاه فوتبال «الحکیم» توسط سوری‌ها در ترکیه
Fotoğraf: Talha Yavuz

اعضای انجمن همبستگی با پناهجویان سوری در ازمیر ترکیه با تاسیس باشگاه فوتبال «الحکیم»، منتظر اخذ مجوز و حمایت برای شرکت در لیگ هستند. تیم فوتبال الحکیم سه سال پیش از سوی این انجمن تاسیس شده و بازیکنان حرفه‌ای که پیش از این در لیگ‌های سوریه بازی می کردند نیز در این تیم به چشم می‌خورد. ( Talha Yavuz - خبرگزاری آناتولی )

تاسیس باشگاه فوتبال «الحکیم» توسط سوری‌ها در ترکیه
Fotoğraf: Talha Yavuz

اعضای انجمن همبستگی با پناهجویان سوری در ازمیر ترکیه با تاسیس باشگاه فوتبال «الحکیم»، منتظر اخذ مجوز و حمایت برای شرکت در لیگ هستند. تیم فوتبال الحکیم سه سال پیش از سوی این انجمن تاسیس شده و بازیکنان حرفه‌ای که پیش از این در لیگ‌های سوریه بازی می کردند نیز در این تیم به چشم می‌خورد. ( Talha Yavuz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها