بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

بیش از یک میلیون نفر از اهالی ادلب آواره شده‌اند
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

در نتیجه حملات روسیه و رژیم اسد به منطقه کاهش تنش در ادلب از 17 سپتامبر 2018 تا کنون یک میلیون و 42 هزار غیرنظامی آواره شده اند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها