بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

بودروم؛ مقصد گردشگری آرام در روزهای کرونایی Fotoğraf: Ali Ballı

شهر بندری بودروم در استان موغلا به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ترکیه امسال علی‌رغم شیوع ویروس کرونا (کووید-19) پذیرای خیل عظیم توریست‌های داخلی و خارجی بود. ( Ali Ballı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها