بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت بگوویچ در سارایوو Fotoğraf: Samır Jordamovıc

مراسم گرامیداشت هفدهمین سالروز درگذشت علی عزت‌بگوویچ نخستین رئیس‌جمهور بوسنی هرزگوین بر سر مزارش در گورستان شهدای کوواچی واقع در سارایوو پایتخت این کشور برگزار شد. ( Samır Jordamovıc - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها