بزرگداشت روز «حاکمیت ملی و عید کودک» در ترکیه

بزرگداشت روز «حاکمیت ملی و عید کودک» در ترکیه

مراسم بزرگداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک در ترکیه تجلیل شد. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت روز «حاکمیت ملی و عید کودک» در ترکیه
Fotoğraf: Sabri Kesen

مراسم بزرگداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک در ترکیه تجلیل شد. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت روز «حاکمیت ملی و عید کودک» در ترکیه
Fotoğraf: Sabri Kesen

مراسم بزرگداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک در ترکیه تجلیل شد. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت روز «حاکمیت ملی و عید کودک» در ترکیه
Fotoğraf: Sabri Kesen

مراسم بزرگداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک در ترکیه تجلیل شد. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت روز «حاکمیت ملی و عید کودک» در ترکیه
Fotoğraf: Sabri Kesen

مراسم بزرگداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک در ترکیه تجلیل شد. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت روز «حاکمیت ملی و عید کودک» در ترکیه
Fotoğraf: Sabri Kesen

مراسم بزرگداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک در ترکیه تجلیل شد. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها