بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بر اثر سقوط بالگرد نظامی در استان بیتلیس ترکیه 9 تن شهید شدند Fotoğraf: İbrahim Yaldız

وزارت دفاع ملی ترکیه عصر پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درپی سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استان بیتلیس، 9 سرنشین شهید و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها