برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ننگرهار افغانستان Fotoğraf: Wali Sabawoon

اهالی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان نماز عید قربان را بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادا کردند. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها