برگزاری نماز عید قربان در روسیه

برگزاری نماز عید قربان در روسیه

مسلمانان مسکو پایتخت روسیه و شهرهای دیگر این کشور با حضور در مساجد مختلف نماز عید سعید قربان را اقامه کردند. ( Dmitri Chirciu - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در روسیه Fotoğraf: Dmitri Chirciu

مسلمانان مسکو پایتخت روسیه و شهرهای دیگر این کشور با حضور در مساجد مختلف نماز عید سعید قربان را اقامه کردند. ( Dmitri Chirciu - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در روسیه Fotoğraf: Dmitri Chirciu

مسلمانان مسکو پایتخت روسیه و شهرهای دیگر این کشور با حضور در مساجد مختلف نماز عید سعید قربان را اقامه کردند. ( Dmitri Chirciu - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در روسیه Fotoğraf: Dmitri Chirciu

مسلمانان مسکو پایتخت روسیه و شهرهای دیگر این کشور با حضور در مساجد مختلف نماز عید سعید قربان را اقامه کردند. ( Dmitri Chirciu - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در روسیه Fotoğraf: Dmitri Chirciu

مسلمانان مسکو پایتخت روسیه و شهرهای دیگر این کشور با حضور در مساجد مختلف نماز عید سعید قربان را اقامه کردند. ( Dmitri Chirciu - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در روسیه Fotoğraf: Dmitri Chirciu

مسلمانان مسکو پایتخت روسیه و شهرهای دیگر این کشور با حضور در مساجد مختلف نماز عید سعید قربان را اقامه کردند. ( Dmitri Chirciu - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در روسیه Fotoğraf: Dmitri Chirciu

مسلمانان مسکو پایتخت روسیه و شهرهای دیگر این کشور با حضور در مساجد مختلف نماز عید سعید قربان را اقامه کردند. ( Dmitri Chirciu - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در روسیه Fotoğraf: Dmitri Chirciu

مسلمانان مسکو پایتخت روسیه و شهرهای دیگر این کشور با حضور در مساجد مختلف نماز عید سعید قربان را اقامه کردند. ( Dmitri Chirciu - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در روسیه Fotoğraf: Dmitri Chirciu

مسلمانان مسکو پایتخت روسیه و شهرهای دیگر این کشور با حضور در مساجد مختلف نماز عید سعید قربان را اقامه کردند. ( Dmitri Chirciu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها