برگزاری نماز عید قربان در ازبکستان

برگزاری نماز عید قربان در ازبکستان

شهروندان تاشکند، پایتخت ازبکستان برای اقامه نماز عید قربان راهی مساجد شدند. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

شهروندان تاشکند، پایتخت ازبکستان برای اقامه نماز عید قربان راهی مساجد شدند. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

شهروندان تاشکند، پایتخت ازبکستان برای اقامه نماز عید قربان راهی مساجد شدند. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

شهروندان تاشکند، پایتخت ازبکستان برای اقامه نماز عید قربان راهی مساجد شدند. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

شهروندان تاشکند، پایتخت ازبکستان برای اقامه نماز عید قربان راهی مساجد شدند. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

شهروندان تاشکند، پایتخت ازبکستان برای اقامه نماز عید قربان راهی مساجد شدند. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نماز عید قربان در ازبکستان Fotoğraf: Bahtiyar Abdukerimov

شهروندان تاشکند، پایتخت ازبکستان برای اقامه نماز عید قربان راهی مساجد شدند. ( Bahtiyar Abdukerimov - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها