برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم 19 مه، یادبود آتاترک٬ عید جوان و ورزش در ترکیه
Fotoğraf: Evrim Aydın

مراسم گرامیداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک٬ عید جوانان و ورزش در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Evrim Aydın - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها