برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری مراسم احیای شب قدر زیر سایه کرونا در پایتخت ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در محوطه بیرونی مسجد امام صادق (ع) تهران پایتخت ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها