برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه رئیس جمهور فرانسه در غزه

برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه رئیس جمهور فرانسه در غزه

گروهی از شهروندان غزه در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در مقابل مرکز فرهنگی این کشور در غزه تظاهرات برپا کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه رئیس جمهور فرانسه در غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از شهروندان غزه در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در مقابل مرکز فرهنگی این کشور در غزه تظاهرات برپا کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه رئیس جمهور فرانسه در غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از شهروندان غزه در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در مقابل مرکز فرهنگی این کشور در غزه تظاهرات برپا کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه رئیس جمهور فرانسه در غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از شهروندان غزه در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در مقابل مرکز فرهنگی این کشور در غزه تظاهرات برپا کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه رئیس جمهور فرانسه در غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از شهروندان غزه در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در مقابل مرکز فرهنگی این کشور در غزه تظاهرات برپا کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه رئیس جمهور فرانسه در غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از شهروندان غزه در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در مقابل مرکز فرهنگی این کشور در غزه تظاهرات برپا کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه رئیس جمهور فرانسه در غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از شهروندان غزه در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در مقابل مرکز فرهنگی این کشور در غزه تظاهرات برپا کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها