برگزاری آیین کریسمس در روسیه

برگزاری آیین کریسمس در روسیه

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری آیین کریسمس در روسیه Fotoğraf: Sefa Karacan

مسیحیان منسوب به کلیسای ارتودوکس در مسکو پایتخت روسیه آیین کریسمس برگزار کردند. ( Sefa Karacan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها