برداشت اسطوخودوس از مزارع چاناک‌قلعه ترکیه

برداشت اسطوخودوس از مزارع چاناک‌قلعه ترکیه

برداشت گیاه اسطوخودوس از مزارع گوگچه آدا استان چاناک‌قلعه ترکیه از روز هشتم ماه جاری آغاز شده است.

برداشت اسطوخودوس از مزارع چاناک‌قلعه ترکیه Fotoğraf: Burak Akay

برداشت گیاه اسطوخودوس از مزارع گوگچه آدا استان چاناک‌قلعه ترکیه از روز هشتم ماه جاری آغاز شده است.

برداشت اسطوخودوس از مزارع چاناک‌قلعه ترکیه Fotoğraf: Burak Akay

برداشت گیاه اسطوخودوس از مزارع گوگچه آدا استان چاناک‌قلعه ترکیه از روز هشتم ماه جاری آغاز شده است.

برداشت اسطوخودوس از مزارع چاناک‌قلعه ترکیه Fotoğraf: Burak Akay

برداشت گیاه اسطوخودوس از مزارع گوگچه آدا استان چاناک‌قلعه ترکیه از روز هشتم ماه جاری آغاز شده است.

برداشت اسطوخودوس از مزارع چاناک‌قلعه ترکیه Fotoğraf: Burak Akay

برداشت گیاه اسطوخودوس از مزارع گوگچه آدا استان چاناک‌قلعه ترکیه از روز هشتم ماه جاری آغاز شده است.

برداشت اسطوخودوس از مزارع چاناک‌قلعه ترکیه Fotoğraf: Burak Akay

برداشت گیاه اسطوخودوس از مزارع گوگچه آدا استان چاناک‌قلعه ترکیه از روز هشتم ماه جاری آغاز شده است.

برداشت اسطوخودوس از مزارع چاناک‌قلعه ترکیه Fotoğraf: Burak Akay

برداشت گیاه اسطوخودوس از مزارع گوگچه آدا استان چاناک‌قلعه ترکیه از روز هشتم ماه جاری آغاز شده است.

برداشت اسطوخودوس از مزارع چاناک‌قلعه ترکیه Fotoğraf: Burak Akay

برداشت گیاه اسطوخودوس از مزارع گوگچه آدا استان چاناک‌قلعه ترکیه از روز هشتم ماه جاری آغاز شده است.

برداشت اسطوخودوس از مزارع چاناک‌قلعه ترکیه Fotoğraf: Burak Akay

برداشت گیاه اسطوخودوس از مزارع گوگچه آدا استان چاناک‌قلعه ترکیه از روز هشتم ماه جاری آغاز شده است.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها