باغ پروانه‌های گرمسیری قونیه توجه عکاسان را به خود جذب می‌کند

باغ پروانه‌های گرمسیری قونیه توجه عکاسان را به خود جذب می‌کند

علاقه مندان به عکاسی و گردشگران همه روزه از بزرگترین باغ پروانه‌های گرمسیری اروپا در قونیه ترکیه بازدید می‌کنند. ( Anıl Kuru - خبرگزاری آناتولی )

باغ پروانه‌های گرمسیری قونیه توجه عکاسان را به خود جذب می‌کند
Fotoğraf: Anıl Kuru

علاقه مندان به عکاسی و گردشگران همه روزه از بزرگترین باغ پروانه‌های گرمسیری اروپا در قونیه ترکیه بازدید می‌کنند. ( Anıl Kuru - خبرگزاری آناتولی )

باغ پروانه‌های گرمسیری قونیه توجه عکاسان را به خود جذب می‌کند
Fotoğraf: Anıl Kuru

علاقه مندان به عکاسی و گردشگران همه روزه از بزرگترین باغ پروانه‌های گرمسیری اروپا در قونیه ترکیه بازدید می‌کنند. ( Anıl Kuru - خبرگزاری آناتولی )

باغ پروانه‌های گرمسیری قونیه توجه عکاسان را به خود جذب می‌کند
Fotoğraf: Anıl Kuru

علاقه مندان به عکاسی و گردشگران همه روزه از بزرگترین باغ پروانه‌های گرمسیری اروپا در قونیه ترکیه بازدید می‌کنند. ( Anıl Kuru - خبرگزاری آناتولی )

باغ پروانه‌های گرمسیری قونیه توجه عکاسان را به خود جذب می‌کند
Fotoğraf: Anıl Kuru

علاقه مندان به عکاسی و گردشگران همه روزه از بزرگترین باغ پروانه‌های گرمسیری اروپا در قونیه ترکیه بازدید می‌کنند. ( Anıl Kuru - خبرگزاری آناتولی )

باغ پروانه‌های گرمسیری قونیه توجه عکاسان را به خود جذب می‌کند
Fotoğraf: Anıl Kuru

علاقه مندان به عکاسی و گردشگران همه روزه از بزرگترین باغ پروانه‌های گرمسیری اروپا در قونیه ترکیه بازدید می‌کنند. ( Anıl Kuru - خبرگزاری آناتولی )

باغ پروانه‌های گرمسیری قونیه توجه عکاسان را به خود جذب می‌کند
Fotoğraf: Anıl Kuru

علاقه مندان به عکاسی و گردشگران همه روزه از بزرگترین باغ پروانه‌های گرمسیری اروپا در قونیه ترکیه بازدید می‌کنند. ( Anıl Kuru - خبرگزاری آناتولی )

باغ پروانه‌های گرمسیری قونیه توجه عکاسان را به خود جذب می‌کند
Fotoğraf: Anıl Kuru

علاقه مندان به عکاسی و گردشگران همه روزه از بزرگترین باغ پروانه‌های گرمسیری اروپا در قونیه ترکیه بازدید می‌کنند. ( Anıl Kuru - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها