بازگشایی تاج‌محل پس از 6 ماه تعطیلی

بازگشایی تاج‌محل پس از 6 ماه تعطیلی

تاج‌محل که یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری هند به شمار می‌رود٬ پس از 6 ماه تعطیلی به دلیل شیوع گسترده بیماری کووید-19 بازگشایی شد. ( Stringer - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی تاج‌محل پس از 6 ماه تعطیلی Fotoğraf: Stringer

تاج‌محل که یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری هند به شمار می‌رود٬ پس از 6 ماه تعطیلی به دلیل شیوع گسترده بیماری کووید-19 بازگشایی شد. ( Stringer - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی تاج‌محل پس از 6 ماه تعطیلی Fotoğraf: Stringer

تاج‌محل که یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری هند به شمار می‌رود٬ پس از 6 ماه تعطیلی به دلیل شیوع گسترده بیماری کووید-19 بازگشایی شد. ( Stringer - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی تاج‌محل پس از 6 ماه تعطیلی Fotoğraf: Stringer

تاج‌محل که یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری هند به شمار می‌رود٬ پس از 6 ماه تعطیلی به دلیل شیوع گسترده بیماری کووید-19 بازگشایی شد. ( Stringer - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی تاج‌محل پس از 6 ماه تعطیلی Fotoğraf: Stringer

تاج‌محل که یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری هند به شمار می‌رود٬ پس از 6 ماه تعطیلی به دلیل شیوع گسترده بیماری کووید-19 بازگشایی شد. ( Stringer - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی تاج‌محل پس از 6 ماه تعطیلی Fotoğraf: Stringer

تاج‌محل که یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری هند به شمار می‌رود٬ پس از 6 ماه تعطیلی به دلیل شیوع گسترده بیماری کووید-19 بازگشایی شد. ( Stringer - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی تاج‌محل پس از 6 ماه تعطیلی Fotoğraf: Stringer

تاج‌محل که یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری هند به شمار می‌رود٬ پس از 6 ماه تعطیلی به دلیل شیوع گسترده بیماری کووید-19 بازگشایی شد. ( Stringer - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی تاج‌محل پس از 6 ماه تعطیلی Fotoğraf: Stringer

تاج‌محل که یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری هند به شمار می‌رود٬ پس از 6 ماه تعطیلی به دلیل شیوع گسترده بیماری کووید-19 بازگشایی شد. ( Stringer - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها