بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

بازدید چاووش‌اوغلو از آرامگاه محمد علی جناح در کراچی Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه پس از انجام دیدارهای رسمی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان از آرامگاه محمد علی جناح بنیانگذار این کشور در کراچی بازدید و به مقام وی ادای احترام کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها