بازدید وزیر دفاع ترکیه از مراکز تولیدی صنایع دفاعی بلاروس

بازدید وزیر دفاع ترکیه از مراکز تولیدی صنایع دفاعی بلاروس

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در چارچوب سفر رسمی خود به بلاروس از مراکز تولیدی برخی شرکت‌های صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

بازدید وزیر دفاع ترکیه از مراکز تولیدی صنایع دفاعی بلاروس Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در چارچوب سفر رسمی خود به بلاروس از مراکز تولیدی برخی شرکت‌های صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

بازدید وزیر دفاع ترکیه از مراکز تولیدی صنایع دفاعی بلاروس Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در چارچوب سفر رسمی خود به بلاروس از مراکز تولیدی برخی شرکت‌های صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

بازدید وزیر دفاع ترکیه از مراکز تولیدی صنایع دفاعی بلاروس Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در چارچوب سفر رسمی خود به بلاروس از مراکز تولیدی برخی شرکت‌های صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

بازدید وزیر دفاع ترکیه از مراکز تولیدی صنایع دفاعی بلاروس Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در چارچوب سفر رسمی خود به بلاروس از مراکز تولیدی برخی شرکت‌های صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

بازدید وزیر دفاع ترکیه از مراکز تولیدی صنایع دفاعی بلاروس Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در چارچوب سفر رسمی خود به بلاروس از مراکز تولیدی برخی شرکت‌های صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها