بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

بازداشت 8 فلسطینی توسط اسرائیل در مسجدالاقصی Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

بنا به اعلام شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل با یورش به مسجدالاقصی در قدس اشغالی 8 فلسطینی را پس از ادای نماز تراویح بازداشت کردند. بر این اساس، نظامیان همچنین با استفاده از گاز اشک آور به نمازگزاران حمله کرده و چندین نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها