بارش شدید باران در استانبول

بارش شدید باران در استانبول

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

بارش شدید باران در استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

بارش شدید باران در منطقه بی‌اوغلو استانبول زندگی شهروندان را مختل کرد. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها