بارش زیبای برف زمستانی در استان موش ترکیه

بارش زیبای برف زمستانی در استان موش ترکیه

دشت‌های استان موش ترکیه با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش زیبای برف زمستانی در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

دشت‌های استان موش ترکیه با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش زیبای برف زمستانی در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

دشت‌های استان موش ترکیه با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش زیبای برف زمستانی در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

دشت‌های استان موش ترکیه با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش زیبای برف زمستانی در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

دشت‌های استان موش ترکیه با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش زیبای برف زمستانی در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

دشت‌های استان موش ترکیه با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش زیبای برف زمستانی در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

دشت‌های استان موش ترکیه با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش زیبای برف زمستانی در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

دشت‌های استان موش ترکیه با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

بارش زیبای برف زمستانی در استان موش ترکیه Fotoğraf: İbrahim Yaldız

دشت‌های استان موش ترکیه با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته‌اند. ( İbrahim Yaldız - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها