بارش برف در استانبول

بارش برف در استانبول

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها