ایرانیان ساکن آلانیا یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند

ایرانیان ساکن آلانیا یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند

حدود صد تن از ایرانیان ساکن شهرستان آلانیای استان آنتالیا ترکیه یاد قربانیان سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را گرامی داشتند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ایرانیان ساکن آلانیا یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

حدود صد تن از ایرانیان ساکن شهرستان آلانیای استان آنتالیا ترکیه یاد قربانیان سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را گرامی داشتند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ایرانیان ساکن آلانیا یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

حدود صد تن از ایرانیان ساکن شهرستان آلانیای استان آنتالیا ترکیه یاد قربانیان سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را گرامی داشتند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ایرانیان ساکن آلانیا یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

حدود صد تن از ایرانیان ساکن شهرستان آلانیای استان آنتالیا ترکیه یاد قربانیان سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را گرامی داشتند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ایرانیان ساکن آلانیا یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

حدود صد تن از ایرانیان ساکن شهرستان آلانیای استان آنتالیا ترکیه یاد قربانیان سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را گرامی داشتند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ایرانیان ساکن آلانیا یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

حدود صد تن از ایرانیان ساکن شهرستان آلانیای استان آنتالیا ترکیه یاد قربانیان سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را گرامی داشتند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ایرانیان ساکن آلانیا یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را گرامی داشتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

حدود صد تن از ایرانیان ساکن شهرستان آلانیای استان آنتالیا ترکیه یاد قربانیان سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را گرامی داشتند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها