انهدام یک تانک متعلق به ارتش ارمنستان توسط آذربایجان

انهدام یک تانک متعلق به ارتش ارمنستان توسط آذربایجان

وزارت دفاع ملی جمهوری آذربایجان تصاویر انهدام یک دستگاه تانک متعلق به ارتش ارمنستان توسط آذربایجان واقع در منطقه مرزی دو کشور را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

انهدام یک تانک متعلق به ارتش ارمنستان توسط آذربایجان Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع ملی جمهوری آذربایجان تصاویر انهدام یک دستگاه تانک متعلق به ارتش ارمنستان توسط آذربایجان واقع در منطقه مرزی دو کشور را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

انهدام یک تانک متعلق به ارتش ارمنستان توسط آذربایجان Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع ملی جمهوری آذربایجان تصاویر انهدام یک دستگاه تانک متعلق به ارتش ارمنستان توسط آذربایجان واقع در منطقه مرزی دو کشور را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

انهدام یک تانک متعلق به ارتش ارمنستان توسط آذربایجان Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع ملی جمهوری آذربایجان تصاویر انهدام یک دستگاه تانک متعلق به ارتش ارمنستان توسط آذربایجان واقع در منطقه مرزی دو کشور را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها