انتقال سالمندان به مراکز رای دهی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه

انتقال سالمندان به مراکز رای دهی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان سیرت امروز در جریان برگزاری انتخابات محلی در کشور، افراد سالمند را اینگونه به مراکز رای دهی انتقال دادند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سالمندان به مراکز رای دهی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه Fotoğraf: AA

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان سیرت امروز در جریان برگزاری انتخابات محلی در کشور، افراد سالمند را اینگونه به مراکز رای دهی انتقال دادند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سالمندان به مراکز رای دهی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه Fotoğraf: AA

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان سیرت امروز در جریان برگزاری انتخابات محلی در کشور، افراد سالمند را اینگونه به مراکز رای دهی انتقال دادند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سالمندان به مراکز رای دهی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه Fotoğraf: AA

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان سیرت امروز در جریان برگزاری انتخابات محلی در کشور، افراد سالمند را اینگونه به مراکز رای دهی انتقال دادند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

انتقال سالمندان به مراکز رای دهی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه Fotoğraf: AA

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان سیرت امروز در جریان برگزاری انتخابات محلی در کشور، افراد سالمند را اینگونه به مراکز رای دهی انتقال دادند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها