امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

امضای 5 توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی Fotoğraf: Murat Kula

پنج توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و لیبی طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به امضا رسید. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها