اقامه نماز غایب برای مُرسی با حضور اردوغان در استانبول

اقامه نماز غایب برای مُرسی با حضور اردوغان در استانبول

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه پس از شرکت در مراسم اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی در مسجد فاتح استانبول طی سخنانی گفت: "معتقد به مرگ طبیعی محمد مُرسی نیستم. برخی از جنازه او نیز هراس دارند". ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز غایب برای مرسی با حضور اردوغان در استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی اولین رئیس جمهور منتخب مردم مصر با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مسجد فاتح استانبول برگزار شد. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز غایب برای مرسی با حضور اردوغان در استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی اولین رئیس جمهور منتخب مردم مصر با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مسجد فاتح استانبول برگزار شد. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز غایب برای مُرسی با حضور اردوغان در استانبول Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه پس از شرکت در مراسم اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی در مسجد فاتح استانبول طی سخنانی گفت: "معتقد به مرگ طبیعی محمد مُرسی نیستم. برخی از جنازه او نیز هراس دارند". ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز غایب برای مُرسی با حضور اردوغان در استانبول Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه پس از شرکت در مراسم اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی در مسجد فاتح استانبول طی سخنانی گفت: "معتقد به مرگ طبیعی محمد مُرسی نیستم. برخی از جنازه او نیز هراس دارند". ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز غایب برای مُرسی با حضور اردوغان در استانبول Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه پس از شرکت در مراسم اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی در مسجد فاتح استانبول طی سخنانی گفت: "معتقد به مرگ طبیعی محمد مُرسی نیستم. برخی از جنازه او نیز هراس دارند". ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز غایب برای مُرسی با حضور اردوغان در استانبول Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه پس از شرکت در مراسم اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی در مسجد فاتح استانبول طی سخنانی گفت: "معتقد به مرگ طبیعی محمد مُرسی نیستم. برخی از جنازه او نیز هراس دارند". ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز غایب برای مُرسی با حضور اردوغان در استانبول Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه پس از شرکت در مراسم اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی در مسجد فاتح استانبول طی سخنانی گفت: "معتقد به مرگ طبیعی محمد مُرسی نیستم. برخی از جنازه او نیز هراس دارند". ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز غایب برای مُرسی با حضور اردوغان در استانبول Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه پس از شرکت در مراسم اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی در مسجد فاتح استانبول طی سخنانی گفت: "معتقد به مرگ طبیعی محمد مُرسی نیستم. برخی از جنازه او نیز هراس دارند". ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز غایب برای مُرسی با حضور اردوغان در استانبول Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه پس از شرکت در مراسم اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی در مسجد فاتح استانبول طی سخنانی گفت: "معتقد به مرگ طبیعی محمد مُرسی نیستم. برخی از جنازه او نیز هراس دارند". ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز غایب برای مُرسی با حضور اردوغان در استانبول Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه پس از شرکت در مراسم اقامه نماز غایب برای محمد مُرسی در مسجد فاتح استانبول طی سخنانی گفت: "معتقد به مرگ طبیعی محمد مُرسی نیستم. برخی از جنازه او نیز هراس دارند". ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها