اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

اقامه نماز عید قربان در در مسجد چاملیجا استانبول Fotoğraf: Orhan Akkanat

شهرندان استانبول ترکیه نماز عید قربان را در مسجد چاملیجا که امسال افتتاح و به روی نمازگزاران باز شده است اقامه کردند. ( Orhan Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها