افزایش شمار گردشگران در «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه

افزایش شمار گردشگران در «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه

منطقه «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه با توجه به اماکن تاریخی و طبیعیت زیبای خود از لحاظ گردشگری پتانسیل بزرگی دارد، اما در چند سال گذشته به دلیل معضل تروریسم با مشکلات امنیتی مواجه بود. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار گردشگران در «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه با توجه به اماکن تاریخی و طبیعیت زیبای خود از لحاظ گردشگری پتانسیل بزرگی دارد، اما در چند سال گذشته به دلیل معضل تروریسم با مشکلات امنیتی مواجه بود. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار گردشگران در «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه با توجه به اماکن تاریخی و طبیعیت زیبای خود از لحاظ گردشگری پتانسیل بزرگی دارد، اما در چند سال گذشته به دلیل معضل تروریسم با مشکلات امنیتی مواجه بود. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار گردشگران در «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه با توجه به اماکن تاریخی و طبیعیت زیبای خود از لحاظ گردشگری پتانسیل بزرگی دارد، اما در چند سال گذشته به دلیل معضل تروریسم با مشکلات امنیتی مواجه بود. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار گردشگران در «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه با توجه به اماکن تاریخی و طبیعیت زیبای خود از لحاظ گردشگری پتانسیل بزرگی دارد، اما در چند سال گذشته به دلیل معضل تروریسم با مشکلات امنیتی مواجه بود. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار گردشگران در «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه با توجه به اماکن تاریخی و طبیعیت زیبای خود از لحاظ گردشگری پتانسیل بزرگی دارد، اما در چند سال گذشته به دلیل معضل تروریسم با مشکلات امنیتی مواجه بود. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار گردشگران در «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه با توجه به اماکن تاریخی و طبیعیت زیبای خود از لحاظ گردشگری پتانسیل بزرگی دارد، اما در چند سال گذشته به دلیل معضل تروریسم با مشکلات امنیتی مواجه بود. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار گردشگران در «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه «آناتولی جنوب شرقی» ترکیه با توجه به اماکن تاریخی و طبیعیت زیبای خود از لحاظ گردشگری پتانسیل بزرگی دارد، اما در چند سال گذشته به دلیل معضل تروریسم با مشکلات امنیتی مواجه بود. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها