حمله به کاروان نیروهای وابسته به دولت هند در جامو و کشمیر

حمله به کاروان نیروهای وابسته به دولت هند در جامو و کشمیر

شمار کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری‌شده در مسیر کاروان شبه‌نظامیان وابسته به دولت هند در منطقه جامو و کشمیر به 44 رسید. ( Faisal Khan - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان نیروهای وابسته به دولت هند در جامو و کشمیر Fotoğraf: Faisal Khan

شمار کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری‌شده در مسیر کاروان شبه‌نظامیان وابسته به دولت هند در منطقه جامو و کشمیر به 44 رسید. ( Faisal Khan - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان نیروهای وابسته به دولت هند در جامو و کشمیر Fotoğraf: Faisal Khan

شمار کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری‌شده در مسیر کاروان شبه‌نظامیان وابسته به دولت هند در منطقه جامو و کشمیر به 44 رسید. ( Faisal Khan - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان نیروهای وابسته به دولت هند در جامو و کشمیر Fotoğraf: Faisal Khan

شمار کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری‌شده در مسیر کاروان شبه‌نظامیان وابسته به دولت هند در منطقه جامو و کشمیر به 44 رسید. ( Faisal Khan - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان نیروهای وابسته به دولت هند در جامو و کشمیر Fotoğraf: Faisal Khan

شمار کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری‌شده در مسیر کاروان شبه‌نظامیان وابسته به دولت هند در منطقه جامو و کشمیر به 44 رسید. ( Faisal Khan - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان نیروهای وابسته به دولت هند در جامو و کشمیر Fotoğraf: Faisal Khan

شمار کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری‌شده در مسیر کاروان شبه‌نظامیان وابسته به دولت هند در منطقه جامو و کشمیر به 44 رسید. ( Faisal Khan - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان نیروهای وابسته به دولت هند در جامو و کشمیر Fotoğraf: Faisal Khan

شمار کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری‌شده در مسیر کاروان شبه‌نظامیان وابسته به دولت هند در منطقه جامو و کشمیر به 44 رسید. ( Faisal Khan - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان نیروهای وابسته به دولت هند در جامو و کشمیر Fotoğraf: Faisal Khan

شمار کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری‌شده در مسیر کاروان شبه‌نظامیان وابسته به دولت هند در منطقه جامو و کشمیر به 44 رسید. ( Faisal Khan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها