افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب
Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب
Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب
Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب
Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب
Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب
Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب
Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب
Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب
Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

افزایش شمار جان‌باختگان در حملات رژیم اسد به مناطق مسکونی در ادلب
Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

هفده غیرنظامی از جمله 2 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد به مناطق مختلف ادلب در شمال سوریه کشته شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها