افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا Fotoğraf: Erçin Top

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا Fotoğraf: Erçin Top

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا Fotoğraf: Erçin Top

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا Fotoğraf: Erçin Top

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا Fotoğraf: Erçin Top

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا Fotoğraf: Erçin Top

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح نمایشگاه عکس‌های منتخب «جوایز عکس استانبول 2019» در آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

نمایشگاه آثار برتر مسابقه بین المللی عکس آناتولی موسوم به «جوایز عکس استانبول 2019» در ایستگاه راه‌آهن سریع السیر آنکارا با حضور متین موتان‌اوغلو، معاون مدیرکل و سردبیر و سردار چام معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گشایش یافت. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها