افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا

افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه که به منظور شرکت در سومین نشست سیاسی نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) در گواتمالا به سر می برد، طی مراسم رسمی با حضور مقامات گواتمالا ساختمان جدید سفارت ترکیه در این کشور را افتتاح کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه که به منظور شرکت در سومین نشست سیاسی نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) در گواتمالا به سر می برد، طی مراسم رسمی با حضور مقامات گواتمالا ساختمان جدید سفارت ترکیه در این کشور را افتتاح کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه که به منظور شرکت در سومین نشست سیاسی نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) در گواتمالا به سر می برد، طی مراسم رسمی با حضور مقامات گواتمالا ساختمان جدید سفارت ترکیه در این کشور را افتتاح کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه که به منظور شرکت در سومین نشست سیاسی نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) در گواتمالا به سر می برد، طی مراسم رسمی با حضور مقامات گواتمالا ساختمان جدید سفارت ترکیه در این کشور را افتتاح کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه که به منظور شرکت در سومین نشست سیاسی نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) در گواتمالا به سر می برد، طی مراسم رسمی با حضور مقامات گواتمالا ساختمان جدید سفارت ترکیه در این کشور را افتتاح کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه که به منظور شرکت در سومین نشست سیاسی نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) در گواتمالا به سر می برد، طی مراسم رسمی با حضور مقامات گواتمالا ساختمان جدید سفارت ترکیه در این کشور را افتتاح کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه که به منظور شرکت در سومین نشست سیاسی نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) در گواتمالا به سر می برد، طی مراسم رسمی با حضور مقامات گواتمالا ساختمان جدید سفارت ترکیه در این کشور را افتتاح کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه که به منظور شرکت در سومین نشست سیاسی نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) در گواتمالا به سر می برد، طی مراسم رسمی با حضور مقامات گواتمالا ساختمان جدید سفارت ترکیه در این کشور را افتتاح کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه که به منظور شرکت در سومین نشست سیاسی نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) در گواتمالا به سر می برد، طی مراسم رسمی با حضور مقامات گواتمالا ساختمان جدید سفارت ترکیه در این کشور را افتتاح کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح ساختمان جدید سفارت ترکیه در گواتمالا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه که به منظور شرکت در سومین نشست سیاسی نظام همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) در گواتمالا به سر می برد، طی مراسم رسمی با حضور مقامات گواتمالا ساختمان جدید سفارت ترکیه در این کشور را افتتاح کرد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها