افتتاح جشنواره ملی «شمس و مولانا» در شهر خوی ایران

افتتاح جشنواره ملی «شمس و مولانا» در شهر خوی ایران

دومین جشنواره ملی «شمس و مولانا» شب گذشته در محل مقبره شمس تبریزی در شهر خوی از توابع استان آذربایجان غربی ایران افتتاح شد. ( Fatemeh Behrami - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح جشنواره ملی «شمس و مولانا» در شهر خوی ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

دومین جشنواره ملی «شمس و مولانا» شب گذشته در محل مقبره شمس تبریزی در شهر خوی از توابع استان آذربایجان غربی ایران افتتاح شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح جشنواره ملی «شمس و مولانا» در شهر خوی ایران Fotoğraf: Fatemeh Behrami

دومین جشنواره ملی «شمس و مولانا» شب گذشته در محل مقبره شمس تبریزی در شهر خوی از توابع استان آذربایجان غربی ایران افتتاح شد. ( Fatemeh Behrami - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح جشنواره ملی «شمس و مولانا» در شهر خوی ایران Fotoğraf: Fatemeh Behrami

دومین جشنواره ملی «شمس و مولانا» شب گذشته در محل مقبره شمس تبریزی در شهر خوی از توابع استان آذربایجان غربی ایران افتتاح شد. ( Fatemeh Behrami - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح جشنواره ملی «شمس و مولانا» در شهر خوی ایران Fotoğraf: Fatemeh Behrami

دومین جشنواره ملی «شمس و مولانا» شب گذشته در محل مقبره شمس تبریزی در شهر خوی از توابع استان آذربایجان غربی ایران افتتاح شد. ( Fatemeh Behrami - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح جشنواره ملی «شمس و مولانا» در شهر خوی ایران Fotoğraf: Fatemeh Behrami

دومین جشنواره ملی «شمس و مولانا» شب گذشته در محل مقبره شمس تبریزی در شهر خوی از توابع استان آذربایجان غربی ایران افتتاح شد. ( Fatemeh Behrami - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح جشنواره ملی «شمس و مولانا» در شهر خوی ایران Fotoğraf: Fatemeh Behrami

دومین جشنواره ملی «شمس و مولانا» شب گذشته در محل مقبره شمس تبریزی در شهر خوی از توابع استان آذربایجان غربی ایران افتتاح شد. ( Fatemeh Behrami - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح جشنواره ملی «شمس و مولانا» در شهر خوی ایران Fotoğraf: Fatemeh Behrami

دومین جشنواره ملی «شمس و مولانا» شب گذشته در محل مقبره شمس تبریزی در شهر خوی از توابع استان آذربایجان غربی ایران افتتاح شد. ( Fatemeh Behrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها